آخرین مطالب رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان

علیرضا نصر اصفهانی : بخاطرموفقیت‌های مدیریت شهری، با هر گرایش سیاسی، به افتخار بایستید

نوشته manager
علیرضا نصر اصفهانی : بخاطرموفقیت‌های مدیریت شهری، با هر گرایش سیاسی، به افتخار ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی

علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: انتظار داریم مصوبات شورای عالی آب اجرایی شود

علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: انتظار داریم مصوبات شورای عالی آب اجرایی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، مرکزی

دکتر زندآور: سامانه های تولیدی شهرداری اصفهان حاصل فکر و تلاش مجموعه فاوا است

دکتر زندآور: سامانه های تولیدی شهرداری اصفهان حاصل فکر و تلاش مجموعه فاوا ...

تصاویر

مشاهده همه