آخرین مطالب رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان

کوروش محمدی در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر : بی‌توجهی به مطالبات مردم راهکار مناسبی برای مدیریت نیست

نوشته manager
کوروش محمدی در یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای شهر : بی‌توجهی به مطالبات مردم راهکار مناسبی برای مدیریت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی

قدرت الله نوروزی: برای چهارمین سال لایحه بودجه تقدیم شورای شهر می‌شود تا پس از سپری کردن تشریفات قانونی تصویب شود

قدرت الله نوروزی: برای چهارمین سال لایحه بودجه تقدیم شورای شهر می‌شود تا پس از سپری کردن تشریفات قانونی تصویب ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، تهران، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، مرکزی

با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نخستین مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان بهره برداری شد

با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نخستین مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان بهره برداری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی: حساسیت بیشتری برای صیانت از میراث اصفهان نیاز است

کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی: حساسیت بیشتری برای صیانت از میراث اصفهان نیاز ...

تصاویر

مشاهده همه