آخرین مطالب رئیس مجلس شورای اسلامی

ارائه لایحه ۲۷ هزار میلیاردی جبران معیشتی دولت به مجلس

نوشته مهدی
ارائه لایحه ۲۷ هزار میلیاردی جبران معیشتی دولت به ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، تهران، چندر رسانه، سیاسی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

قالیباف: مفاسد اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد، اقتصاد کشور را با یک برنامه ۵ ساله می توان به ثبات رساند

قالیباف: مفاسد اقتصادی ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد، اقتصاد کشور را با یک برنامه ۵ ساله می توان به ثبات ...

تصاویر

مشاهده همه