آخرین مطالب رئیس شورای فرهنگی مخابرات منطقه اصفهان

انعقاد تفاهم نامه همکاری شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان و مخابرات منطقه اصفهان

نوشته manager
انعقاد تفاهم نامه همکاری شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان و مخابرات منطقه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، مرکزی

عمل به آموزه های نهج البلاغه ضامن پیشرفت جامعه است

عمل به اموزه های نهج البلاغه ضامن پیشرفت جامعه است ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

ناصر مشایخی ، سر پرست مخابرات منطقه اصفهان: احساس مسئولیت در برابر ملت، بارز ترین ویژگی بسیجی است

ناصر مشایخی ، سر پرست مخابرات منطقه اصفهان: احساس مسئولیت در برابر ملت، بارز ترین ویژگی بسیجی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

ناصر مشایخی: ارتقاء اخلاق سازمانی یکی از مهمترین مصادیق امربه معروف در جامعه است

ناصر مشایخی ، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان : ارتقاء اخلاق سازمانی یکی از مهمترین مصادیق امربه معروف در جامعه ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بین الملل، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی

ناصر مشایخی ، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان : مستند زندگی نامه ایثارگران و شهدای مخابرات منطقه اصفهان ساخته می شود

ناصر مشایخی ، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان : مستند زندگی نامه ایثارگران و شهدای مخابرات منطقه اصفهان ساخته می ...

تصاویر

مشاهده همه