آخرین مطالب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه پورابراهیمی به رئیس جمهور درباره افزایش حقوق بازنشستگان

نوشته مهدی
نامه پورابراهیمی به رئیس جمهور درباره افزایش حقوق ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده

به منظور کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی / بودجه جاری سال آینده، بدون منابع نفتی.

آقای نوبخت با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه عملیاتی است، افزود: در سال آینده براساس عملکرد دستگاه‌ها بودجه آنها ...

تصاویر

مشاهده همه