آخرین مطالب رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر شیرانی: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب داریم اما با خدمات درمانی هیچ مشکلی نداریم

نوشته manager
دکتر شیرانی: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب داریم اما با خدمات درمانی هیچ مشکلی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، مرکزی

دکتر اعتباری: هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و افزایش قیمت آن کاملا تخلف است/ اگر دارو از طریق نسخه پزشک باشد قیمت دارو افزایش نخواهد داشت

دکتر اعتباری: هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و افزایش قیمت آن کاملا تخلف است/ اگر دارو از طریق نسخه پزشک باشد قیمت دارو ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی

دکتر شاهین شیرانی در نشست خبری: اهمیت سلامت خود را جدا از محیط زیست ندانیم / شرایطی ایجاد نشود که فکر کنیم کرونا تمام شده است

دکتر شاهین شیرانی در نشست خبری: اهمیت سلامت خود را جدا از محیط زیست ندانیم / شرایطی ایجاد نشود که فکر کنیم کرونا تمام شده ...

تصاویر

مشاهده همه