آخرین مطالب رئیس جمهور فرانسه

پلیس فرانسه ظروف فلزی معترضانِ اصلاحات بازنشستگی را ضبط کرد!

نوشته مهدی
پلیس فرانسه ظروف فلزی معترضانِ اصلاحات بازنشستگی را ضبط ...

تصاویر

مشاهده همه