آخرین مطالب رئیس‌جمهور ترکیه

اردوغان خطاب به سفیر آمریکا: جایگاه خود را بدان!

نوشته مهدی
اردوغان خطاب به سفیر آمریکا: جایگاه خود را ...

تصاویر

مشاهده همه