آخرین مطالب رئیسی

نخست‌وزیر هند: منتظر دیدارِ رئیس‌جمهور ایران هستم

نوشته مهدی
نخست‌وزیر هند: منتظر دیدارِ رئیس‌جمهور ایران ...
اجتماعی، استان، بین الملل، تصاویر، سیاسی

رئیسی در ۲ سال گذشته توانست ریل دیپلماسی کشور را از غرب‌گرایی به سمت گسترش روابط با همسایگان و کشورهای همسو تغییر دهد

رئیسی در ۲ سال گذشته توانست ریل دیپلماسی کشور را از غرب‌گرایی به سمت گسترش روابط با همسایگان و کشورهای همسو تغییر ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه