آخرین مطالب رئيس پليس راه استان

تغییر مسیر ناگهانی سومین علت تصادفات در فروردین ماه سال جاری استان

نوشته مهدی
تغییر مسیر ناگهانی سومین علت تصادفات در فروردین ماه سال جاری ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، حوادث، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تغییر خط عبور و اصلاح مسیر در راه های برون شهری از اولویت بسیار بالایی برخوردار است

تغییر خط عبور و اصلاح مسیر در راه های برون شهری از اولویت بسیار بالایی برخوردار است ...

تصاویر

مشاهده همه