آخرین مطالب دکتر کامران منتظری

دکتر کامران منتظری رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان: امیدواریم بار دیگر تعرفه گذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی سپرده شود

نوشته مهدی
دکتر کامران منتظری رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان: امیدواریم بار دیگر تعرفه گذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی سپرده ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

هشدار سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص تبعات احتمالی اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک

هشدار سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص تبعات احتمالی اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک ...

تصاویر

مشاهده همه