آخرین مطالب دکتر هاشم کارگر

امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی ایران

نوشته مهدی
امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی ...
اجتماعی، استان، فرهنگ و هنر

رئیس سازمان ثبت احوال عنوان کرد: بحث مدیریت مالی امروز به عنوان یکی از مولفه های مهم در مدیریت اثربخش شناخته می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال عنوان کرد: بحث مدیریت مالی امروز به عنوان یکی از مولفه های مهم در مدیریت اثربخش شناخته ...

تصاویر

مشاهده همه