آخرین مطالب دکتر مرتضوی

استاندار اصفهان: اداره کل استاندارد به صورت جدی به حوزه ارزیابی و کنترل کیفی مصالح ساختمانی ورود کند

نوشته مهدی
استاندار اصفهان: اداره کل استاندارد به صورت جدی به حوزه ارزیابی و کنترل کیفی مصالح ساختمانی ورود ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

با توزیع ۱۳۰۰ سری جهیزیه بین نوعروسان اصفهانی؛ هیچ متقاضی دریافت جهیزیه در نوبت نخواهیم داشت

با توزیع ۱۳۰۰ سری جهیزیه بین نوعروسان اصفهانی؛ هیچ متقاضی دریافت جهیزیه در نوبت نخواهیم ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

هشدار سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص تبعات احتمالی اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک

هشدار سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص تبعات احتمالی اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک ...

تصاویر

مشاهده همه