آخرین مطالب دکتر محمود اعتباری

دکتر محمود اعتباری: برگزاری همایش ها و تلاش معاونت غذا ودارو برای امنیت غذا است

نوشته manager
برگزاری همایش ها و تلاش معاونت غذا ودارو برای امنیت غذا ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، مرکزی

دکتر اعتباری: هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و افزایش قیمت آن کاملا تخلف است/ اگر دارو از طریق نسخه پزشک باشد قیمت دارو افزایش نخواهد داشت

دکتر اعتباری: هیچ دارویی افزایش قیمت نداشته است و افزایش قیمت آن کاملا تخلف است/ اگر دارو از طریق نسخه پزشک باشد قیمت دارو ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

نشست خبری با حضور معاون غذا و دارو / سامانه شکایات بر روی هر محصولی حک شده است با گزارش مردم تا نتیجه اعلام به شاکی همراه هستیم

نشست خبری با حضور معاون غذا و دارو / سامانه شکایات بر روی هر محصولی حک شده است با گزارش مردم تا نتیجه اعلام به شاکی همراه ...

تصاویر

مشاهده همه