آخرین مطالب دکتر محمودزاده

دکتر محمودزاده: آهنگ توسعه کسب و کار مخابرات در سال ۱۴۰۲ تسریع می شود

نوشته مهدی
دکتر محمودزاده: آهنگ توسعه کسب و کار مخابرات در سال ۱۴۰۲ تسریع می ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران: نسبت به پرداخت مطالبات قانونی شاغلین و بازنشستگان متعهد هستیم

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران: نسبت به پرداخت مطالبات قانونی شاغلین و بازنشستگان متعهد ...

تصاویر

مشاهده همه