آخرین مطالب دکتر محسن مصلحی

دکتر محسن مصلحی: کمتر از ۱۵ درصد پزشکان در کشور از رفاه واقعی برخوردار هستند / پدیده مهاجرت پزشکان؛ واقعیتی تأمل برانگیز

نوشته manager
دکتر محسن مصلحی: کمتر از ۱۵ درصد پزشکان در کشور از رفاه واقعی برخوردار هستند / پدیده مهاجرت پزشکان؛ واقعیتی تأمل ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، شرق، شمال، غرب، مرکزی

دکتر محسن مصلحی: این شکل از اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، شانه خالی کردن از اجرای درست قوانین بالادستی است

دکترمحسن مصلحی: این شکل از اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، شانه خالی کردن از اجرای درست قوانین بالادستی ...

تصاویر

مشاهده همه