رستم زاده، فعال اجتماعی اصفهان: دانشگاه به موضوع حقابه ورود کند....

در مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز با علیرضا رستم زاده رنانی، فعال اجتماعی اصفهان وی با اشاره به فضای امروز در حوزه مسئله آب اظهار داشت: موضوع حقابه امروز به مسئله ای تبدیل شده است که لازم است ...

تحول در آموزش علم حقوق با رویکرد نوین

پیشینه علم حقوق به زمان تشکیل اولین جوامع بشری و یکجانشینی انسان ها باز می‌گردد. در زمان یک‌جانشینی لزوم رعایت نظم باعث گردید تا در ابتدا قانون و سپس پاسبانان قانون و مدافعان قانون به وجود آیند. در د...

علی بابایی، دبیر دانشجویی شورای تعامل دانشجو و دانشگاه، دانشگاه آزاد ا...

علی بابایی، دبیر دانشجویی شورای تعامل دانشجو و دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان): مسئولان صدای دانشجویان معترض به افزایش شهریه را بشنوند! / گسترش طرح پویش ایده آل ترین راه برای حل مشکل ش...

امروزه در سطح دانشگاه اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند!...

علیرضا رستم زاده رنانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی احوال با اشاره به فضای امروز دانشگاه ها اظهار داشت: در تعریف امروز از فضای دانشگاه های سطح کشور، اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند...

پیام نجفی سر پرست دانشگاه آزاد اصفهان : دانشجویان به سمت فعالیت‌های دا...

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان: دانشجویان باید با ارائه طرح‌های علمی به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند تا اشتغال مبتنی بر علم توسعه یابد؛ چراکه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، منجر به اشتغال خوا...