بها ندادن به عوامل اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان از زبان داریوش بابا...

بها ندادن به عوامل اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان از زبان داریوش بابایان به گزارش خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی احوال نیوز ، داریوش بابایان کارگزدان و تهیه کننده سینما ایران در مصاحبه با خبرنگار حاضر ...