فوری/ ادعای خبرنگار امنیتی اسرائیل درباره نحوه ورود دستگاه انفجاری نطن...

فوری/ ادعای خبرنگار امنیتی اسرائیل درباره نحوه ورود دستگاه انفجاری نطنز به ایران + سند یک خبرنگار امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد وسیله انفجاری که باعث تخریب بخشی از شبکه برق نطنز شد، به صورت قاچاقی وا...