مجبوریم حکم تخلیه ۶ مدرسه تهران را اجرا کنیم!ما هم مجبوریم حکم تخلیه ۶...

امینی یادآور شد: دو مدرسه پلمپ شده در سامانه فروش بنیاد شهید قرار گرفته است و دیگر در اختیار آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرد و برای ۶ مدرسه دیگر  شهر تهران نیز از طریق محاکم قضایی حکم تخلیه گرفته‌ایم....