آخرین مطالب حسین اکبریان

مدیر عامل شرکت آبفا تاکید کرد؛ لزوم توجه ویژه به رفع موانع ، حل مشکلات و چالشهای طرح ها و پروژه های  آب و فاضلاب در بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه

نوشته احوال نیوز
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛ لزوم توجه ویژه به رفع موانع ، حل مشکلات و چالشهای طرح ها و پروژه های  آب و فاضلاب استان در بودجه سال آینده و برنامه هفتم ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، دسته‌بندی نشده، مرکزی

برای اولین بار در راستای تعامل و هم افزایی با دستگاه های استانی صورت گرفت؛ برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل و معاونین آبفای استان اصفهان با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

برای اولین بار در راستای تعامل و هم افزایی با دستگاه های استانی صورت گرفت؛ برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر عامل و معاونین ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

با حضور مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان منعقد شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب و مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان

با حضور مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان منعقد شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری شرکت ...
دسته‌بندی نشده

مدیرعامل در مراسم تودیع و معارفه برخی مدیران آبفای استان اصفهان تاکیدکرد: بهبود فرایند مدیریت، انتقال دانش و تجربیات میان مدیران باید به صورت جدی دنبال شود

مدیرعامل در مراسم تودیع و معارفه برخی مدیران آبفای استان اصفهان تاکیدکرد: بهبود فرایند مدیریت، انتقال دانش و تجربیات ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

در دیدار مدیر عامل آبفای استان اصفهان با مدیران شعب بانک رفاه صورت گرفت؛ بررسی  ۴ طرح توسعه و بازسازی تاسیسات فاضلاب و آبرسانی در استان از محل اعتبارات ماده ۵۶

در دیدار مدیر عامل آبفای استان اصفهان با مدیران شعب بانک رفاه صورت گرفت؛ بررسی  ۴ طرح توسعه و بازسازی تاسیسات فاضلاب و ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، مرکزی

با هوشمند سازی شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت؛ مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع عادلانه آب در  سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

با هوشمند سازی شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت؛ مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع عادلانه آب در  سامانه آبرسانی اصفهان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، مرکزی

مدیرعامل آبفای استان اصفهان: با تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرستان برخوار بیش از ۱۲۴ هزار نفر از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند می شوند

مدیرعامل آبفای استان اصفهان: با تکمیل تاسیسات فاضلاب شهرستان برخوار بیش از ۱۲۴ هزار نفر از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند می ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

مدیر عامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛ تقویت شبکه آبرسانی شمال شاهین شهر و شهر گرگاب

مدیر عامل آبفای استان اصفهان خبر داد؛ تقویت شبکه آبرسانی شمال شاهین شهر و شهر ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، فرهنگ و هنر، مرکزی

افزایش سواد آبی در جامعه رسالت مهم روابط‌عمومی‌های صنعت آب و فاضلاب در کشور است

افزایش سواد آبی در جامعه رسالت مهم روابط‌عمومی‌های صنعت آب و فاضلاب در کشور ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه