بزرگداشت همای بلند آشیان فرهنگ و ادب توسط انجمن شاعران جوان استان اصفه...

مدیر اجرایی انجمن شاعران جوان استان اصفهان محمدرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز عنوان نمود: که انجمن شاعران جوان استان اصفهان در چهلمین سال درگذشت همای بلند آشیان فرهنگ و ادب استا...