دبیر اجرایی سی و دومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان، جشنواره انس...

محمدحسین اسماعیل زاده-کمتر از یک روز به افتتاحیه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان مانده و این بار،ایمان حجتی دبیر اجرایی سی و دومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان،در واپسین ساعات شب به گفتگو با خبرنگاری...