۸۵۰ پست بلاتصدی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد وجود دارد....

اولین جشنواره ایمنی بیمار با حضور استان‌های اصفهان، یزد، کاشان، تهران و چهارمحال و بختیاری دیروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آغاز شد و تا پایان وقت امروز ادامه دارد...