آخرین مطالب جامعه شناس

برگزاری کارگاه مسأله یابی و انتخاب موضوع در پژوهشهای علوم ارتباطات

نوشته مهدی جمشیدی
برگزاری کارگاه مسأله یابی و انتخاب موضوع در پژوهشهای علوم ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دکتر رضا اسماعیلی: تبدیل و ارتقا سازمان حفاطت محیط زیست ایران به سازمان حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار

دکتر رضا اسماعیلی: تبدیل و ارتقا سازمان حفاطت محیط زیست ایران به سازمان حفاظت محیط زیست و توسعه ...

تصاویر

مشاهده همه