سرهنگ محمدرضا محمدی : ثبت ۲۴ ساعته تخلف ورود به محدوده طرح زوج و فرد د...

سرهنگ محمدرضا محمدی : ثبت ۲۴ ساعته تخلف ورود به محدوده طرح زوج و فرد در شهر اصفهان ثبت ۲۴ ساعته تخلف ورود به محدوده طرح زوچ و فرد در شهر اصفهان پایگاه خبری احوال نیوز ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ف...