شنیده هایی از موسسه مطبوعاتی ایران

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز در ۹۷/۰۷/۲۳ بازدید از موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در تهران ، توسط جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهر اصفهان ، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران اظهارداشت:  موس...