بازدید اصحاب رسانه و مدیران شهری از نمایشگاه سلامت + دنیای شگفت انگیز ...

فریده روشن در بازدید از نمایشگاه سلامت و نمایشگاه شگفت انگیز فیزیک که به همت اداره توسعه فرهنگ سلامت شهرداری اصفهان برگزار شد؛ گفت: میخاهیم به شهر توسعه یافته دست یابیم که اول باید آموزشها استاندارد...