کمیته بازخوانی مکتب انقلاب جبهه ایستادگی اصفهان-امام خمینی(ره)خطر بزرگ...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز کمیته بازخوانی مکتب انقلاب جبهه ایستادگی اصفهانب ه بررسی خطر بزرگ در جامعه امروز و راهکار پیشگیری از آن را بر اساس صحیفه نور حضرت امام پرداخته است . 🔷🔹🔹اهمیت و ضرورت: ...