تحلیل حقوقی پیرامون انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح...

تحلیل حقوقی پیرامون انتشار آگهی های دولتی و مراجع ذی صلاح پایگاه خبری احوال نیوز/  در سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در بند ۵ ماده ۲  قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  اجرای قوانین مربوط به...