بیانیه جبهه ایستادگی استان اصفهان در حمایت از مواضع حضرت آیت الله مهدو...

بیانیه جبهه ایستادگی استان اصفهان در حمایت از مواضع حضرت آیت الله مهدوی در خصوص وقایع اخیر محضر مبارک حضرت آیت الله مهدوی (زیدعزّه العالی)نماینده معزز مردم شریف اصفهان در مجلس خبرگان رهبریانقلاب ما ا...

علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این...

علی سلیمی نظریه پرداز بمب اتم: سخنان وزیر اطلاعات اصلا بیان کننده این نیست که ایران سلاح اتمی خواهد ساخت بلکه ایران در صورت تحت فشار قرار گرفتن دروغ بودن وجود بمب اتمی را افشا خواهد کرد...

تحول در آموزش علم حقوق با رویکرد نوین

پیشینه علم حقوق به زمان تشکیل اولین جوامع بشری و یکجانشینی انسان ها باز می‌گردد. در زمان یک‌جانشینی لزوم رعایت نظم باعث گردید تا در ابتدا قانون و سپس پاسبانان قانون و مدافعان قانون به وجود آیند. در د...