پیکر پاک شاعر گرانقدر استاد سیف اله دایی در آرامستان پوده از توابع شهر...

پیکر پاک شاعر گرانقدر استاد سیف اله دایی در آرامستان پوده از توابع شهرستان دهاقان آرام گرفت به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوزخاکسپاری وتشییع پیکر پاک شاعر اهلبیت استاد سیف اله دایی در روز چهارش...

رستم زاده، فعال اجتماعی اصفهان: دانشگاه به موضوع حقابه ورود کند....

در مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز با علیرضا رستم زاده رنانی، فعال اجتماعی اصفهان وی با اشاره به فضای امروز در حوزه مسئله آب اظهار داشت: موضوع حقابه امروز به مسئله ای تبدیل شده است که لازم است ...