دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و...

پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی ، در ارتباط با روانشناسی یادگیری بیان نمود: هیلگاد روانشناس آمریکایی در یک تعریف جامع یادگی...

روانشناسی تربیتی راهی برای نجات انسان از جهان پرخاشگر و بد اخلاق/ دکتر...

روانشناسی تربیتی راهی برای نجات انسان از جهان پرخاشگر و بد اخلاق پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی ،  در ارتباط با اینکه، روانشناس...