بها ندادن به عوامل اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان از زبان داریوش بابا...

بها ندادن به عوامل اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان از زبان داریوش بابایان به گزارش خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی احوال نیوز ، داریوش بابایان کارگزدان و تهیه کننده سینما ایران در مصاحبه با خبرنگار حاضر ...

تشکیل کارگروه تخصصی در بنیاد صیانت از نهاد خانواده / هدف تمرکز بر کاهش...

تشکیل کارگروه تخصصی در بنیاد صیانت از نهاد خانواده / هدف تمرکز بر کاهش آسیب های اجتماعی   به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، سومین جلسه هیئت مدیره صیانت از بنیاد نهاد خانواده تشکیل شد. ای...