دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیر...

دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصادمنتشر شد. دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد.دومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال منتشر شد....

توضیح معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییرات استانداران و فرمانداران...

در جمع خبرنگاران مطرح شد توضیح معاون سیاسی وزیر کشور درباره تغییرات استانداران و فرمانداران   معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تغییرات در حد کم در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود. به گزارش خبرنگار حو...

ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت...

ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت.این ماهنامه سراسری با موضوع سیاسی ،فرهنگی میباشد.ماهنامه احوال اولین شماره آن در شهریور ماه منتشر شد.آقای علیرضا اقتصاد در مصاحبه ای...

بانوان خوانسار همچنان چشم انتظار فرهنگسرای بانوان اين شهرستان...

بانوان خوانسار همچنان چشم انتظار فرهنگسرای بانوان اين شهرستان به گزارش خبرنگار احوال تابستان سال 93 بود که کلنگ احداث فرهنگسرايي برای بانوان خوانسار با حضور مردم و مسئولین شهرستان خوانسار زمين خورد ت...

ویژگی های رفتاری خاص قوم غیور لر

ویژگی های رفتاری خاص قوم غیور لر اطلاعات کلی در گذشته عوامل تاثیرگذار بر الگوهای رفتاری ایرانیان و ۱۰ ویژگی رفتاری ایرانیان که بین تمامی اقوام عمومیت داشت را بررسی کردیم و قرار بر این بود که ویژگی و ...

فریادهای یک نماینده در صحن مجلس در اعتراض به نامه مطهری...

فریادهای یک نماینده در صحن مجلس در اعتراض به نامه مطهری نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس با فریادهایی در جلسه علنی امروز مجلس نسبت به نامه روز گذشته علی مطهری درباره اعدام‌های سال 67 اعتراض کرد. به گزا...

تذکرات کتبی مجلسی ها به دولتمردان

تذکرات کتبی مجلسی ها به دولتمردان 39 نماینده در جلسه علنی امروز طی تذکر کتبی خطاب به وزیر صنعت از بی توجهی به مسایل زیست محیطی انتقاد کردند. به گزارش ایسنا، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کش...