‍نشست هم اندیشی دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در اداره کل فرهنگ و ارش...

 ‍نشست هم اندیشی دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با دبیران انجمن های ادبی استان به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، نشست هم اندیشی دبیر مجمع انجمن ه...