دراستان سمنان با دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور...

دراستان سمنان با دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، عصر روز چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه دبیر کل انجمن‌های ادبی کشور با تعدادی از دبیران و سیما رجبی معاونت فرهنگی...