بهره برداری از نخستین شیردوش مکانیزه گوسفند در استهبان فارس / برای نخس...

 بهره برداری از نخستین شیردوش مکانیزه گوسفند در فارس  برای نخستین بار شیردوش مکانیزه بز و گوسفند در منطقه رونیز از توابع استهبان فارس به منظور استفاده بز نژاد سانن راه اندازی شد.  مدیر جهاد کشاورزی ا...

نگاه یک جامعه‌شناس به زادگاهش در کتاب «جامعه و فرهنگ شهر استهبان» / هم...

نگاه یک جامعه‌شناس به زادگاهش در کتاب «جامعه و فرهنگ شهر استهبان» / همه زحمت‌کشان شهر استهبان که این شهر را چنین خواستنی آراستند علی اصغر مقدس استاد بازنشسته رشته جامعه شناسی که سابقه تدریس در دانشگا...

نکات مهم در نگهداری از ترشی ها / ترشی و شوری، از چاشنی های پرمصـرف و م...

نکات مهم در نگهداری از ترشی ها  ترشی و شوری، از چاشنی های پرمصـرف و محبوب در منطقه خاورمیانه و به ویژه ایران است     ترشی و شوری، از چاشنی های پرمصـرف و محبوب در منطقه خاورمیانه و به ویژه ا...

مهدی اعیان منش مدیر جهاد کشاورزی استهبان: کمبود دانش فنی در کشت گلخانه...

مهدی اعیان منش کمبود دانش فنی در کشت گلخانه ای رفع شده است  کشاورزان به کشت گلخانه ای با هدف مقابله با کم آبی همچنین افزایش کمی و کیفی محصول تشویق شده اند که پیشتر کمبود دانش فنی در این زمینه موجب رک...

روشی ابتکاری در کشت گندم با بازدهی بالا و هزینه پایین...

روشی ابتکاری در کشت گندم با بازدهی بالا و هزینه پایین مقایسه گندم های کشت شده با دو روش سنتی و نم کار روش «نم کار» در کشت گندم برخلاف روش سنتی است یعنی ابتدا زمین آبیاری، سپس گندم کشت می شود که این ر...