راه انار ایج استهبان به بازار باز شد / ارقام انار کشت شده فاروق، رباب...

راه انار ایج استهبان به بازار باز شد انار ایج استهبان استان فارس افزون بر این استان در برخی استان‌های همجوار و حتی کشورهای خارجی به دلیل مرغوبیت خریدار دارد که برداشت این نوع انار آغاز شده و به تدریج...

۱۲ هکتار اراضی ملی استهبان از زمین‌خواران بازگردانده شد...

۱۲ هکتار اراضی ملی استهبان از زمین‌خواران بازگردانده شد  ۱۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان استهبان از ابتدای سال جاری تاکنون با اجرای احکام صادره از مراجع قضایی رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. رئی...

معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی: از احداث سایه بان در انجیرستان ها حم...

معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی: از احداث سایه بان در انجیرستان ها حمایت میکنیم طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در امور باغبانی در سفر به شهرستان استهبان  گفت: سایه بان انجیر،چون درخت ...