نویسنده
مهدی امیدوار

آخرین مطالب نوشته شده توسط مهدی امیدوار

نمایش هنگامه ای که آسمان شکافت

نوشته مهدی امیدوار
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزشی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

چشم انداز ایران از منظر بانک جهانی

اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی یایگاه خبری احوال نیوز ،مشخصه اقتصاد ایران بخش های هیدروکربنی، کشاورزی و خدماتی و ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بین الملل، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزشی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

افول آموزش و پرورش

پایگاه خبری احوال نیوز، دیرگاهیست که همه نغمه‌ها و صداها از افول آموزش و پرورش و سقوط ارزش‌ها در آموزش و پرورش دم می زند ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزشی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

چالش های اجتماعی و حقوقی هوش مصنوعی( قسمت دوم)

در قسمت اول پایگاه خبری احوال نیوز به ترجه چالش های اجتماعی هوش مصنوعی پرداخت در این جلسه به چالش هایحقوقی خواهیم پرداخت ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، چندر رسانه، حقوق بشر، حوادث، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، سیاسی، فرهنگ و هنر، ورزشی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

چالش های اجتماعی و حقوقی هوش مصنوعی( قسمت اول)

با توجه به گفتمان های اخیر در باب هوش مصنوعی پایگاه خبری احوال نیوز دست به ترجمه سری مقالات معتبر علمی در این زمینه زده ...
1 2 3 14

تصاویر

مشاهده همه