بیانیه جبهه ایستادگی اصفهان:عجیب است فرانسوی ها که در تولید بهترین عطر...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، جبهه ایستادگی اصفهان طی بیانیه ای با در نظر گرفتن عمل نابخردانه و توهین آمیز رییس جمهور فرانسه بیانیه زیر را صادر نمود: عجیب است فرانسوی ها که در تولید بهترین عطرها ...

دبیر جبهه ایستادگی اصفهان:صلح امام حسن (ع) یک صلح تحمیلی بود مانند حکم...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، پس از سخنان رییس جمهوردر مورد صلح امام حسن ، با دبیر جبهه ایستادگی استان اصفهان مصاحبه ای ترتیب داده شد با این سوال که تحلیل شما از صحبت رییس جمهور چیست؟ م...

استاد نصری تصریح کرد: متاسفانه جریان غرب زده ی کشور، نظام اقتصادی غرب ...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، در ادامه سلسله جلسات آموزشی  در قالب پرسش و پاسخ آنلاین که به مناسبت چهلمین سال آیین  نکوداشت هفته دفاع مقدس، در چهارمین روز از مهرماه ۱۳۹۹ که ویژه اعضای &...