دایره اجتماعی پلیس آگاهی اصفهان : هشدارهای انتظامی ! در منزل جدید قفل ...

 دایره اجتماعی پلیس آگاهی اصفهان : هشدارهای انتظامی ! در منزل جدید قفل درب ها را تعویض کنید.     پایگاه خبری احوال نیوز ،  با رعایت یکسری هشدارهای انتظامی می توان از وقوع بسیاری جرائم پیشگی...

دکل‌های مخابراتی(BTS) و بی توجهی به خطرات آن برای شهروندان قارچ های س...

دکل‌های مخابراتی(BTS) و بی توجهی به خطرات آن برای شهروندان قارچ های سمی در پشت بام های پایتخت   پایگاه خبری احوال نیوز ، چند سالی است دکل‌های مخابراتی(BTS) مثل قارچ در پشت بام خانه ها درحال رویی...