آرشیو مطالب روز: دسامبر 13, 2021

چالش های اقتصاد رسانه های محلی بررسی می شود

نوشته مهدی جمشیدی
چالش های اقتصاد رسانه های محلی بررسی می ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بین الملل، تهران، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

اولین نشست تخصصی نقاشی قهوه‌خانه‌ای در پژوهشکده وزارت میراث فرهنگی تهران

اولین نشست تخصصی نقاشی قهوه‌خانه‌ای در پژوهشکده وزارت میراث فرهنگی ...

تصاویر

مشاهده همه