آرشیو مطالب روز: دسامبر 4, 2021

جنگ ادراکی-شناختی علیه دولت سیزدهم

نوشته مهدی
جنگ ادراکی-شناختی علیه دولت ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، چندر رسانه، سیاسی، قزوین، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت ثابت باشد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی سرعت و کیفیت نامطلوب اینترنت ثابت ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

مهندس سلطانی: توسعه ارتباطات ثابت با هم افزایی با دولت امکانپذیر است

مهندس سلطانی: توسعه ارتباطات ثابت با هم افزایی با دولت امکانپذیر ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بین الملل، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

ایران، عضو «شورای اجرایی» مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (آتاییک) شد

ایران، عضو «شورای اجرایی» مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (آتاییک) ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه