آرشیو مطالب روز: دسامبر 1, 2021

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛ دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

نوشته مهدی
معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد؛ دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ...

تصاویر

مشاهده همه