آرشیو مطالب روز: نوامبر 18, 2021

اتخاذ سه تصمیم مهم برای تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع تولید

نوشته مهدی
اتخاذ سه تصمیم مهم برای تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب بیست دقیقه به دامنه اهورا آقاحسینی در سینما آزادی دهاقان

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب بیست دقیقه به دامنه اهورا آقاحسینی در سینما آزادی دهاقان ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

آیین رونمایی” گلستان کتاب” با معرفی چهار عنوان کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار گردید

آیین رونمایی" گلستان کتاب" با معرفی چهار عنوان کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار ...

تصاویر

مشاهده همه