طرح ۳۱۳ در سال جاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :طرح ۳۱۳ در سال جاری اجرا می شودبه منظور ارتقاء و تقویت مبانی اسلام و استمرار ارتباط روحانیان با خانواده های تحت حمایت، طرح ۳۱۳ اجرا می شود. آرش محمدحسینیان مع...