بیانیه روابط عمومی ائتلاف وحدت ملی خطاب به وزارت خارجه و دستگاههای حقو...

بیانیه روابط عمومی ائتلاف وحدت ملی خطاب به وزارت خارجه و دستگاههای حقوقی و قضائی / مستندات لازم برای شکایات در مراجع رسمی به عنوان تروریسم دولتی و جنایات سازمان یافته فراهم کنند...