با رسانه‌ای کردن تخلفات قبل از اثبات مخالفم...

شهردار تهران در جمع خبرنگاران برخی معاونین شهرداری تغییر می کنند اما درصد نمی دهم/ با رسانه‌ای کردن تخلفات قبل از اثبات مخالفم شهردار تهران گفت: بنده تخلفات را از طریق دستگاه‌های قضایی پیگیری خواهم ک...

رکود معکوس مسکن

رکود معکوس مسکن حدود شش سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. تا پیش از زمستان ۹۶ به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و متعاقب آن پایین‌آمدن میزان تقاضا در بازار مسکن، مدت‌‌ها طول می‌کشید تا صاحبان امل...