اعتراض به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی...

اعتراض نمایندگان به افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس درخواست کردند تخلف دولت درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به‌ صورت شفاف و علنی...