برنامه سخت ترامپ برای ایران

بلومبرگ؛ برنامه سخت ترامپ برای ایران «… اکنون ترامپ دریافته که ممکن است پاره کردن توافق هسته ای پس از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری به این سادگی ها هم نباشد».   به گزارش احوال نیوز نشریه بلومبر...

سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیر...

سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد. در این شماره شما مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. دولت روحانی به قول هایش عمل نکرد. مدیران وزارت علوم توانایی ...