اجتماعی استان اقتصادی تصاویر

برنامه رادیوئی نقد ونظر

برنامه رادیوئی نقد ونظر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان باحضور در برنامه رادیوئی نقد نظربه تشریح تکالیف مالیاتی مودیان درراستای ارائه اظهارنامه مالیاتی ویا استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ پرداختند.

داده های پایگاههای مالیاتی براساس سوابق مالیاتی مودی ، گردش حساب دستگاه کارتخوان ، تراکنشهای بانکی ،میزان ارسال گزارش های فصلی وتراکنش های کارت به کارت معین شده است وامیدواریم صاحبان محترم مشاغل خرد از تسهیلات تبصره ۱۰۰ حداکثراستفاده رادرمهلت قانونی بنمایند.

درسال گذشته از مجموع اصناف که ۳۳۰ هزار اظهارنامه ارائه نموده اند ۷۵ درصد از شیوه تشخیص سازمان مالیاتی استقبال نموده اند والباقی مودیانی بوده اند که شرایط استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ رانداشته اند.

روش تعیین مالیات تبصره ۱۰۰ به نفع صاحبان مشاغل است واین درحالی است که اکثریت مشاغل به دنبال استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ هستند.

برای عملکرد سال ۱۴۰۱ به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده شده است صاحبان مشاغلی که در آمد آنها کمتر از صدبرابر معافیت مالیاتی باشد از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند  و مودیانی که مازاد براین مبلغ درآمد داشته اند می بایست نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی تاپایان خرداد ماه اقدام نمایند.

مودیانی که بیش از مبلغ مذکور درآمد داشت باشنددر صورتی که فرم تبصره ۱۰۰آنها در سامانه my.tax.gov.irفعال شده باشد می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند چراکه در صورت مشخص شدن درآمد بیشتر برای آنان علاوه بر تشخیص مالیات مشمول جرایم متعلقه کتمان درآمد مالیاتی نیز میگردند..

وکلا وپزشکان مطابق با قانون بودجه مکلف به استفاده زا دستگاه posشده اند واین گروه از مودیان در صورت عدم استفاده از دستگاه مذکور ویا اعلام تخلف آنان در سامانه سوت زنی  نمیتوانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند.

اطلاعاتی که امروز در اختیار سازمان مالیاتی کشور از فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی میباشد به مراتب بیشتر از گذشته است.

تسهیلات تبصره ۱۰۰ براساس داده های پایگاههای اطلاعاتی سازمان مالیاتی است که محاسبات میزان مالیات به صورت سیستمی انجام میگردد.

صاحبان مشاغل در صورتی که مطابق با اسناد ومدارک موجود خود تصور مینمایند داده های پایگاههای سازمان با درآمد آنان مطابقت ندارد در مهلت قانونی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

سازمان مالیاتی برا مودیانی که در مهلت مقررقانونی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی ویا استفاده از تبصره ۱۰۰ اقدام ننمایند برمبنای داده های نظام مالیاتی برگه قطعی صادر می کند ورسیدگی وجرایم مربوطه در اولویت قرار میگیرد.

برای وصول مالیات بهترین گزینه تعامل با اصناف است.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *