آنچه مردم از مالیات باید بدانند

آنچه مردم از مالیات باید بدانند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

آگاهی مودیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌نماید. یکی از این موارد، آگاهی از وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل می باشد. در قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می گردد.

صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم نموده و اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir ارائه و مالیات متعلق را نیز پرداخت نمایند.

بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از پایگاه اطلاعاتی مربوطه و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می نماید.

عدم ارائه ترازنامه و یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به  همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام درآمدی و هزینه‌ای صورت های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات  تلقی نمی‌شود.

برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم) اقدام نموده‌اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نمی‌باشند نیز اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.

با عنایت به قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، مودیان مذکور درصورتی که نسبت به برگ تشخیص مالیات برآوردی صادره ابلاغ شده که به موجب اظهارنامه برآوردی ایجادی تولید شده است معترض باشند، می بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت واقعی و مطابق مقررات از طرق پیش بینی شده به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند. بدیهی است وفق مقررات ماده مذکور در صورتی که مودیان مالیاتی همراه با تسلیم اعتراض خود نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی با شروط قانونی یاد شده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننمایند، اعتراض آنها مسموع و قابل رسیدگی نخواهدبود.

بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ چنانچه مودی نسبت به اوراق تشخیص/مطالبه/استرداد مالیات صادره، معترض باشد می ‌تواند ظرف مهلت قانونی، شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir  یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مودیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

لازم بذکر می باشد که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد می‌باشد. لیکن به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۱، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می‌باشند.

 • پایانه های فروشگاهی، زمینه ساز انضباط اقتصادی

بهره‌گیری موثر از ظرفیت فناوری‎های نوین و نایل آمدن به یک نظام متمرکز با ماهیت کاملا الکترونیک و هوشمند که در چارچوب یک پایگاه اطلاعاتی جامع، امکان نگهداشت، پردازش و بهره ‎برداری از داده‎ ها و اطلاعات اقتصادی در ابعاد ملی و حتی فراملی را فراهم سازد، از مهمترین اهداف این خیزش اطلاعاتی به شمار می ‎رود.

در حقیقت، با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و شکل‎گیری جوامع اطلاعاتی، عنصر «اطلاعات» به مقوله ‎ای بنیادی و تاثیرگذار در رشد و توسعه پایدار کشورها تبدیل شده که تمامی ستون‎های تعالی و پیشرفت جامعه بر آن استوار گشته است. به بیان دیگر، کنشگران، عاملان و مجریان برنامه‎ های توسعه‎ ای در جهان مدرن، کلیه امور جامعه اعم از اقتصاد، آموزش و پرورش، حمل و نقل، انرژی، امنیت، کسب و کار، مالیات، بانک و بیمه، خدمات عمومی و همه حوزه‎ هایی که به هر نحو با زندگی و رفاه بشر در ارتباط است را بر مبنای نظام‎های هوشمند به پیش می ‎برند.

بررسی تجربیات و اقدامات این کشورها نشان می‎دهد که فعالان اقتصادی وقتی خود را در معرض رصد نظام مالیاتی می‎بینند و از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‎ ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‎های اقتصادی اطمینان می ‌یابند، به قوانین و مقررات مالیاتی تمکین نموده و میزان فرار مالیاتی در این کشورها به کمترین میزان کاهش می‎ یابد. همچنین شفاف شدن هرگونه مبادلات کالا و ارایه خدمات و فعالیت‎های اقتصادی در این کشورها، باعث شده مالیات متناسب با ثروت، درآمد، مصرف و سود افراد اخذ شود و احساس وجود عدالت مالیاتی و کاهش تبعیض و نابرابری‎ در جامعه، اقتصاد این کشورها را به سمت پویایی و کارآمدی هر چه تمامتر سوق داده است.

نظام «پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» یکی از موثرترین قوانین در حوزه مدیریت اقتصادی است که به هوشمند شدن نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک شایان توجهی می ‎کند. با اجرای کامل این نظام، هرگونه فروش کالا و ارایه خدمت، در بستر الکترونیک انجام گرفته و با صدور صورتحساب الکترونیکی و مستندسازی فعالیت‎های اقتصادی اشخاص، عملا فرصت تخلف و جرم از متخلفان، قانون‎ گریزان، سوداگران و عاملان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان فعالیت‎های غیررسمی سلب شده و مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با اجتناب از پرداخت مالیات، تسهیل می ‎گردد.

تجربه کشورهای پیشرو نشان می ‎دهد اگر بهترین قوانین و مقررات مالیاتی نیز ایجاد گردد، اما اطلاعات دقیق و روشنی از واقعیت فعالیت‎های اقتصادی و فضای کسب‎ و‌کار و میزان درآمد افراد جامعه وجود نداشته باشد و اجزا و پیکره نظام مالیاتی به واسطه اطلاعات و به طور سیستماتیک با یکدیگر در تعامل و ارتباط مداوم نباشند، نظام مالیاتی در رسیدن به اهداف خود به ویژه ارتقای توان و ظرفیت مالیات ستانی، مبارزه با فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ناکام خواهد ماند و این خلا، تنها از طریق ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاعات مودیان و البته با گذار از وضعیت مالیات الکترونیک به سمت مالیات هوشمند پر خواهد شد.

موفقیت نظام های مالیاتی مدرن به طور فزاینده ای به دسترسی به جریان داده ها وابسته است. این امر تنها با توسعه شبکه‏ ای از دستگاه های متصل که دائما داده های مربوط به رفتار مودیان را اندازه گیری و انتقال می دهند، افزایش می یابد. از سوی دیگر، داشتن اطلاعات از ابعاد اقتصاد زیرزمینی، اهمیت فراوانی از جنبه مبارزه با فرار مالیاتی، اتخاذ سیاست‌های کارآمد جهت گسترش صادرات و واردات، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی دارد. از اینرو، با توجه به اهمیت شفاف‌ سازی مبادلات اقتصادی، تحقق اهداف دولت‌ الکترونیک، سهولت شناسایی درآمد واقعی مودیان و رعایت عدالت مالیاتی، استفاده از پایانه های فروشگاهی در فعالیت اقتصادی مشاغل در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

همانگونه که اشاره شد، اجرای نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از پروژه های مهم اقتصادی کشور است که در سطح ملی و در دامنه ‎ای گسترده به اجرا در می ‎آید و این امر باعث نظم ‎بخشی به اقتصاد و شفافیت مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی گردش کالا در کشور می ‎‌شود. بنابراین، با تجهیز و اتصال اصناف و بنگاه‎ های اقتصادی به پایانه فروشگاهی، گام بلندی در جهت تحقق دولت الکترونیک، تحقق نظام مالیاتی هوشمند و شناسایی درآمد واقعی مودیان مالیاتی و در نهایت اجرای عدالت مالیاتی برداشته خواهد شد.

پایانه‏ های فروشگاهی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد؛ زیرا هم موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهد شد و هم اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان افزایش خواهد داد که این امر منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. به‌بیان‌دیگر با استقرار و بهره گیری از پایانه ‏های فروشگاهی، شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری میان مؤدیان و دولت فراهم گشته و ساماندهی و انضباط اقتصادی نیز تسهیل می گردد.

بی تردید نظام «پایانه‎‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان» نقشی کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی و درنتیجه رشد و اعتلای کشور در تمامی زمینه ها خواهد داشت. به بیان دیگر، اجرای این قانون، دستاوردهای مهمی همچون شفاف ‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد زیرساخت مالیات ستانی هوشمند، تحقق اهداف دولت‌ الکترونیک، برقراری عدالت مالیاتی، شناسایی درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در کشور، سهولت امور کسب و کارها و … را به دنبال دارد.

 • ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

پروژه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از اقدامات اثربخش و ارزنده ای است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مالیاتی در حوزه مکانیزاسیون فرایندها، تسهیل در فرآیند مالیات ستانی و کاهش رفت وآمد مؤدیان به ادارات مالیاتی اجرایی شده است.

در حقیقت این پروژه، یکی از برنامه های کلیدی نظام مالیاتی است که به اجرا در آمده و می توان آن را یکی از اقداماتی به شمار آورد که به مدرن سازی نظام مالیاتی و تکمیل پروژه مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی کمک شایان توجهی می نماید.

با اجرای این پروژه شاهد کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، افرایش بهره وری و کاهش هزینه های وصول مالیات خواهیم بود. این پروژه البته با استناد  به قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مربوطه اجرایی شده و به واسطه آن، یکی از حساس ترین فرآیندهای مالیاتی یعنی ابلاغ اوراق مالیاتی که پیش از این، به دلیل فیزیکی بودن ابلاغ، مشکلات زیادی را برای مودی و نظام مالیاتی بوجود آورده بود، با ساز و کاری جدید و بر پایه فناوری های نوین اطلاعاتی به اجرا در می آید.   
بر این اساس، هم اکنون شکل و فرآیند ابلاغ از حالت سنتی(کاغذی)به صورت جدید (الکترونیکی) تغییر یافته و به جای تشریفات اداری حضوری ابلاغ ، فرایند ابلاغ بصورت فنی ( با اتکا بر سامانه های مالیاتی) به اجرا در
می آید.
در فرایند الکترونیکی از مرحله ثبت نام مودی در نظام مالیاتی تا مرحله ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، دادرسی مالیاتی، اعلام بدهی مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی، رویت پرونده مالیاتی، ابلاغ اوراق مالیاتی و …، همه و همه به صورت الکترونیکی انجام می شود.

لازم به توضیح است که پیش از این ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص انجام می‌شد که در این شیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشکلاتی برای مودیان و سازمان امور مالیاتی به وجود می‌آمد و مودی نیز گاهی مجبور می‌شد به منظور پیگیری وضعیت ابلاغ اوراق مالیاتی به ادارات مالیاتی مراجعه کند که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به ادارات را به وجود می‌آورد.

با اجرایی شدن این فرآیند مودیان مالیاتی می توانند برگ تشخیص مالیات و تمامی اوراق قطعی مالیات خود را با مراجعه به حساب کاربری در سامانه امورمالیاتی و فعال نمودن ابلاغ الکترونیک مشاهده نمایند. چنانچه ظرف مدت تعیین شده از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در سامانه ابلاغ، اوراق مذکور را مشاهده نمایند، تاریخ مشاهده به عنوان تاریخ ابلاغ فیزیکی محسوب می گردد و این تاریخ ملاک محاسبه مواعد قانونی دیگر( از قبیل مهلت اعتراض و …) خواهد بود.

 • مالیات الکترونیکی در راستای رضایتمندی مودیان

پس از مطرح شدن تجارت الکترونیکی در سال های اخیر، پدیده نوینی که به تازگی مطرح گردیده است، دولت الکترونیک می باشد. دولت الکترونیک را می توان، با عنوان بهینه سازی کامل ارائه خدمات، مشارکت شهروندان و اداره امور دولتی از طریق تکنولوژی اینترنت و وسایل ارتباط جمعی نامید. توسعه قابلیت های الکترونیکی در نهادهای دولتی، دسترسی مستقیم شهروندان به سیستم های پشتیبانی خدمات (خدمات آنلاین) را فراهم می کند.   نظام مالیاتی باید متناسب با اقتصاد رشد یابد تا علاوه بر تسهیل پیشرفت با اقتصاد کشور نیز منطبق شود. آن چیزی که امروز نظام های مالیاتی دنیا با آن مواجه هستند، نظام مالیاتی الکترونیکی در کنار دولت الکترونیکی است. یکی از موضوعات با اهمیت در خدمات مالیاتی مبتنی بر دولت الکترونیک، میزان رضایت مودیان از خدمات مالیاتی ارائه شده می باشد، عدم رضایت مودیان مالیاتی می تواند بر قانون پذیری ایشان و میزان عمل به تکالیف قانونی موثر باشد.

هنگامی می توان به کارامدی یک نظام مالیاتی امیدوار بود که همه بخش های درگیر با آن عملکرد مناسبی را نشان دهند.این ضرورت در مورد مودیان مالیاتی نیز مطرح می باشد. هر عاملی که رضایت و آگاهی بیشتر این گروه را در پی داشته باشد، عملکرد مناسب تر آنان و در نتیجه کارایی بیشتر سیستم مالیاتی را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش ها نشان می دهد خدمات پرداخت الکترونیکی و خدمات غیر حضوری سامانه های اینترنتی، رابطه مثبت و معناداری با رضایت مودیان مالیاتی دارند.در نتیجه می توان گفت پرداخت های غیر حضوری و سیستم مالیات الکترونیکی ضمن تسهیل در رفت و آمد مودیان و کاهش هزینه های پرداخت مالیات، به ارتقای سطح رضایت مودیان کمک می کند.

به طور کلی می توان گفت یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد.

سازمان امور مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک، مجموعه‌ای از خدمات مالیاتی را به مردم و مودیان به طور متمرکز و به طور الکترونیک ارایه می کند. پرونده الکترونیک مودی، فرایند کامل پرداخت مالیات، همچنین ارایه گزارش وضعیت بدهکاری مالیاتی و ممنوع الخروجی، خدماتی است که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. در قالب این سامانه، مودیان می‌توانند در هر زمان و مکان، اظهارنامه وتمام اطلاعات مرتبط با پرداخت‌ها ، اطلاعات ثبت نام‌های انجام شده، خلاصه تمامی پرونده‌های مالیاتی مودی، تمامی قبوض مالیاتی صادره، اوراق تشخیص، قطعی و آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و دعوت به هیات را در قالب پنجره واحد خدمات مودیان مشاهده کنند.

 با الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش یافته و شهروندان در یک بستر سریع، قابل اطمینان و بدون پیچیدگی های مرسوم، از آخرین وضعیت پرونده مالیاتی خود و سایر خدمات الکترونیک مالیاتی بهره‌مند خواهند شد که این امر منجر به افزایش رضایت‌مندی مودیان، ارتقای سلامت نظام اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد.

 • مالیات بر عایدی سرمایه چیست

مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که به سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می شود و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می شود. در حقیقت این مالیات مشمول افرادی است که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی به دست می‌آورند. بهتر است مفهوم عایدی سرمایه نیز برای درک بهتر موضوع توضیح داده شود. عایدی سرمایه به طور کلی به سودی گفته می شود که از فروش مواردی مثل مسکن، طلا و سکه، ارز و یا حتی خودرو به دست آمده است. 

اهداف گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه

برای اخذ این مالیات دلایل و اهداف زیادی وجود دارد که در پایین به عمده ترین این دلایل اشاره می شود:

 • جلوگیری از سودا گری برخی از سود جویان در بخش های قابل سرمایه گذاری از قبیل مسکن، سکه و ارز یکی از اهداف دولت برای وضع کردن مالیات برعایدی سرمایه است.
 • از دیگر اهداف این مالیات می توان به ایجاد کردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی را نام برد.
 • یکی از دلایل اخد مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت ها می خواهند درآمدها در میان مردم به صورت مناسببی توزیع شود و با کمک این مالیات از افزایش درآمد بی وقفه سرمایه دار ها و ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری می شود.
 • یکی از روش های ایجاد کردن عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی است که با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای به وقوع پیوستن این عدالت تلاش می شود.
 • از راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی برخی افراد، وضع کردن چنین طرح های مالیاتی است.

مزیت مالیات گرفتن از عایدی سرمایه

 • گرفتن مالیات از عایدی سرمایه مزیت های زیادی دارد که از مهم ترین های این مزایا می توان به موراد زیر اشاره کرد:
 • کم شدن نوسانات قیمتی در بازارهای متفاوت و بالا رفتن قابلیت پیش بینی بودن بازارها.
 • از مزایای دریافت مالیات عایدی سرمایه می توان به کاهش یافتن نرخ تورم در کشور اشاره کرد.
 • با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه قابل توجهی به بخش های مولد و اقتصادی تخصیص داده می شود که برای رشد اقتصادی کشور بسیار مفید و موثر است.
 • کم کردن موارد فرار مالیاتی برخی از سود جویان نیز می تواند یکی از مزیت های دریافت مالیات از عایدی سرمایه باشد.
 • دولت ها می توانند به کمک دریافت کردن مالیات از عایدی سرمایه، درآمدها را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم کنند و به این طریق از ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی پیشگیری می شود.

انواع مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه بر سودی که از فروش انواع دارایی های غیر تولیدی کسب می شود تعلق می گیرد. این دارایی ها می توانند شامل زمین، سهام، مسکن، اوراق بهادار، آثار هنری، عتیقه جات و تمامی چیزهایی است که بدون این که بر روی آن ها فعالیتی کرده باشید برای شما سود به همراه داشته باشند. حتی خودروی اتومبیل هم می تواند در میان کالاهایی باشد که بر آن ها مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می شود. این امر که مالیات عایدی سرمایه به طور دقیق بر چه مواردی اعمال می شود بسته به کشور مد نظر دارد و در کشورهای مختلف این موارد ممکن است به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با هم تفاوت داشته باشند. لازم به توجه است که مالیات بر عایدی سرمایه زمانی اعمال می شود که دارایی های خود را به فروش برسانید و از این فروش سودی دریافت کنید.

تا زمانی که دارایی هایتان در اختیار خودتان باشد مالیاتی برای آن ها محاسبه نمی شود.اصلی ترین مواردی که بر آن ها مالیات عایدی سرمایه اعمال می شود مالیات بر عایدی سهام و مالیات بر عایدی مسکن است. در واقع می توان این گونه بیان کرد که بر تمامی کالاهایی که خرید و فروش آن ها به نوعی دلالی در نظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می گیرد.

مالیات بر عایدی مسکن چیست

جزو مهم ترین موارد مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی مسکن است که در تمامی کشورهای جهان می توان از مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع مالیات عایدی سرمایه نام برد و دلالان و بنگاه داران مسکن در زمره ی عمده ی ترین پرداخت کننده های مالیات بر عایدی مسکن هستند.

در کشورهای مختلف این قانون به روش های متفاوتی اجرا می شود. به طور معمول هر فرد برای یک ملک یا مسکن نیازی به پرداخت مالیات بر عایدی مسکن ندارد و در برخی کشورها نیز مسکنی که در آن مودی ساکن است نیز شامل قانون پرداخت مالیات بر عایدی مسکن نمی شود. از طرفی در برخی موارد حد فاصل بین خرید و فروش مسکن و هم چنین تعداد مسکن می تواند از مواردی باشد که مورد توجه قرار می گیرد.

از اصلی ترین دلایل وضع قانون مالیات بر عایدی مسکن جلوگیری از احتکار و سود جویی برخی از سوداگران در بخش مسکن و کنترل کردن تورم در این حوزه است که در کشور ما به وفور دیده می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه املاک چیست

املاک در طبقه بندی مواردی که مشمول مالیات عایدی سرمایه می شوند، در ردیف مسکن و زمین قرار می گیرد و تمامی مواردی که در بالا ذکر شد برای آن صدق می کند. در برخی از کشور ها تعیین کننده مالیات بر عایدی سرمایه املاک فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک است. در واقع این مالیات برای جلوگیری از احتکار و سوداگری و سودجویی ایجاد شده در حالی که متاسفانه در کشور ما این مسائل به طور گسترده دیده می‌شود.

 • نکاتی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه 

مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که به سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می‌شود و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می‌شود و در حقیقت این مالیات مشمول افرادی است که با فروش سرمایه و مایملک خود سودی به دست می‏آورند.

این مالیات بر سود سرمایه افراد، از جمله مسکن، زمین و … اعمال می‌شود. درواقع این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح، می‌تواند در اقتصاد کشور تحولی به وجود آورد و موجب کوتاه شدن دست دلالان از بازار کالاهای سرمایه‌ای شود.

این امر که مالیات بر عایدی سرمایه به طور دقیق بر چه مواردی اعمال می‌شود ممکن است در کشورهای مختلف به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با هم تفاوت داشته باشند و تا زمانی که دارایی‌هایتان در اختیار خودتان باشد،  مالیاتی برای آن‌ها محاسبه نمی‌شود. اصلی‌ترین مواردی که بر آن‌ها مالیات عایدی سرمایه اعمال می‌شود،  مالیات بر عایدی سهام و مالیات بر عایدی مسکن است. در واقع می‌توان این گونه بیان کرد که بر تمامی کالاهایی که خرید و فروش آن‌ها به نوعی دلالی در نظر گرفته شود، مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد.

برای اخد این مالیات دلایل و اهداف زیادی وجود دارد که در پایین به عمده‌ترین این دلایل اشاره می‌شود: جلوگیری از سوداگری برخی از سود جویان در بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری از قبیل مسکن، سکه و ارز یکی از اهداف دولت برای وضع کردن مالیات بر عایدی سرمایه است. از دیگر اهداف این مالیات می‌توان ایجاد یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی را نام برد و یکی از دلایل اخد مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت‌ها می‌خواهند درآمدها در میان مردم به صورت مناسبی توزیع شود و با کمک این مالیات از افزایش درآمد بی‏وقفه‏ی سرمایه‌دارها و ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری می‌شود.

 یکی از روش‌های ایجاد عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی است که با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای به وقوع پیوستن این عدالت تلاش می‌شود و از راه‌کارهای پیشگیری فرار از مالیات برخی افراد، وضع چنین طرح‌های مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه مزیت‌های زیادی دارد که از مهم‌ترین‌های این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ی قابل توجهی به بخش‌های مولد و اقتصادی تخصیص داده می‌شود که برای رشد اقتصادی کشور بسیار مفید و موثر است وکم کردن موارد فرار مالیاتی برخی از سود جویان نیز می‌تواند یکی از مزیت‌های دریافت مالیات از عایدی سرمایه باشد و هم چنین دولت‌ها می‌توانند به کمک مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدها را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم کنند و به این طریق از ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی پیشگیری می‌شود.

مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سـرمایه کنتـرل بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش عملیات سفته‌بازی و سوداگرانه است و در این راستا قانون گذاری بر اساس ملاحظات زیر است: تمایز بین نرخ ها و معافیت ها در مورد عایدی بلندمدت و کوتاه مدت، تمـایز بـین نرخ‌ها و معافیت‌ها در مورد عایدی افراد و شرکت‌ها و شیوه لحاظ نمودن تورم در مورد عایدی کوتـاه مدت و بلند مدت است که در همه این موارد شیوه وضع مالیات طوری است که عایدی کوتـاه مـدت را منع و عایدی بلند مدت را تشویق می‌نماید.

 • سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو؛ مودی محور و تسهیل گر امور

جلوگیری از تضییع حقوق عامه و تکریم ارباب رجوع جزو اولویت های سازمان امور مالیاتی است و در راستای تحقق این اهداف، بسترهای نظام هوشمند مالیاتی در حال تکامل است. 

سامانه هوشمند مالیات بر نقل و انتقال خودرو یکی از آن هاست که اجرای آن، هزینه های شهروندان را کاهش داده و از اتلاف انرژی و وقت مردم کاسته است. همچنین این موضوع به شفافیت و تعادل در بازار خودرو، کمک شایانی می نماید. پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از انجام فرآیند تعویض پلاک انجام می شود و بر همین اساس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات نقل و انتقال دریافت می ‌شود.

این سامانه، در اجرای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است و شهروندان محترم می‌ توانند به صورت هوشمند و بدون مراجعه به بانک‌ها به صورت آنلاین، مالیات نقل و انتقال خودرو را از طریق سامانه my.tax.gov.ir پرداخت کنند. در حال حاضر مالیات نقل و انتقال خودرو از دو طریق قابل پرداخت است؛ نخست، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی و دوم، از طریق سامانه نوبت‌ دهی تعویض پلاک که از این طریق، شهروندان به سایت سازمان امور مالیاتی هدایت می‌شوند و پس از پرداخت مالیات می‌توانند نسبت به اخذ نوبت تعویض پلاک اقدام کنند.

مقایسه‌ هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد با مراکز تعویض پلاک نشان می دهد که هزینه‌ها در مرکز تعویض پلاک، بسیار پایین‌تر از دفاتر اسناد رسمی است؛ براساس اظهارات کارشناسان این حوزه، در همین مدت کوتاه اجرای این طرح، مقایسه هزینه انتقال ۱۰ خودرو پرفروش در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد، نشان از کاهش حداقل ۵۰ درصدی هزینه نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه پرداخت آنلاین مالیات نقل و انتقال خودرو دارد.

طبق ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به ‌شرح ذیل می‌باشند:

*تولید داخل به میزان یک‌درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده ‌(۲۸) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده ‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده ‌درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می ‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل ‌درصد (۴۰%) مأخذ یادشده است.

*تبصره ۱- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می ‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت ‌نشده هستند.

*تبصره ۲- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده ‌می‌شود.

*تبصره ۳- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده ‌نمی‌شود.

با توجه به جمیع جهات، سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت مالیات توسط مؤدیان مربوط به خودرو و در اجرای تکریم ارباب رجوع، توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد تا با استفاده از سامانه مذکور، تسهیلاتی از جمله کاهش زحمت و هزینه رفت و آمد، کاهش استفاده از خودرو، کمک به کاهش حجم ترافیک، کمک به کاهش آلودگی هوا، افزایش دقت به واسطه محاسبه و پرداخت الکترونیکی مالیات، سهولت در پیگیری های بعدی از حیث استرداد ناشی از عدم انجام معامله و موارد مشابه، کاهش هزینه های جانبی از جمله حق الثبت و حق التحریر و سایر موارد مرتبط از جمله اسکن یا تصویر مدارک را برای ایشان به همراه داشته باشد.

 • عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی و پولشویی

درآمدهای دولت عمدتا به دو دسته مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شود. درآمدهای مالیاتی به دلیل پایداری و باثبات بودن، قابل اتکا بوده و درآمدهای غیرمالیاتی که حاصل از  فروش نفت و فرآورده های نفتی می باشد علاوه بر اینکه موجب از دست رفتن منابع کشور می شود، قابل اتکا نیست و عواملی همچون تحریم ها بر آن تاثیر گذاشته و سیاست های مالی کشور را با مشکل مواجه می کند. فرار مالیاتی، پولشویی و اجتناب مالیاتی موجب عدم تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی می شوند. فرار مالیاتی به عنوان جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی و غیرمولد یا بخش نامنظم اقتصاد، منابع را به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق داده و مانعی جدی برای رشد اقتصادی محسوب می شود. تمام اقدامات غیرقانونی برای نپرداختن یاپرداخت کمتر مالیات به صورت گزارش غیرواقعی میزان پایه مالیاتی درآمد، سود، ثروت و مصرف و یا ثبت غیرواقعی فعالیت مشمول مالیات به جای فعالیت غیرمشمول مالیات، اظهار بیشتر از حد میزان هزینه و استفاده از رسیدهای جعلی و مشابه آن موجب شکل گیری فرارمالیاتی می شوند. تخفیف های مالیاتی بیش از حد مجاز، تقاضای معافیت،کمتر از واقع گزارش کردن درآمد و یا بیش از حد واقع گزارش دادن هزینه ها و کسورات، جزو ترفندهای این معضل اقتصادی هستند. همچنین معافیت های مالیاتی، افزایش بروکراسی اداری، افزایش پدیده خود اشتغالی، نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، در تقویت فرارمالیاتی نقش مهمی دارند. علاوه بر موارد یاد شده کتمان دارایی ها و درآمد سرمایه گذاری در خارج از کشور، دارایی های پنهان افراد ثروتمند – اگرچه در اقلیت هستند اما بخش قابل توجهی از کل ثروت را در اختیار دارند و نقش مهمی در درآمدهای مالیاتی ایفا می کنند – نیز در کاهش درآمدهای مالیاتی موثرند. این موضوع به قدری حائز اهمیت است که در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰  و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون یاد شده، مصوب۳۱ تیرماه ۱۳۹۴برای این جرم اقتصادی کیفر حبس پیش‌بینی  شده است؛ چراکه فعالیت های زیرزمینی،  ضمن کاهش سرمایه گذاری مولد، موجب افزایش فعالیت های واسطه گری و غیرمولد می شود. از طرفی پولشویی یا تطهیر پول فعالیت هایی است که طی آن به اموال نامشروع و غیرقانونی وجهه ای مشروع و قانونی داده می شود. این پدیده که دارای آثار زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی است، حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را دربرمی گیرد و به همین دلیل بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تاکید کرده‌اند. در ایران نیز براساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶، این پدیده به ‌عنوان جرم شناخته شده است. در نوع سایبری پولشویی، از اینترنت و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می شود؛ مانند: استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی به وسیله حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی. در روش سنتی، پول‌شویی به دنبال معامله نقدی با استفاده از سیستم‌های پرداخت سنتی توسط واسط‌های انتقال‌دهنده پول شکسته (شناسایی) می‌شود، چنانچه سیستم پرداخت انتخاب شده برای انجام عملیات پول‌شویی قابلیت پرداخت برخط یکپارچه داشته باشد، پول غیرقانونی ابتدا به پول نقد الکترونیکی تبدیل و به این صورت، امکان انتقال سریع و ناشناس آن به خارج از کشور ممکن می‌شود. همچنین در فرآیند انتقال الکترونیکی، ناشناس بودن در باز کردن و شارژ مجدد کیف پول الکترونیکی، دسترسی شبانه‌روزی و سرعت معاملات موجب استقبال مجرمان از استفاده از این ابزار برای پول‌شویی شده است. مرتکبان جرایم پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شده و در ادامه فعالیت های غیرقانونی خود سرمایه گذاری هم انجام دهند. قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، راهکارهایی را براساس کنوانسیون مریدا باهدف پیشگیری و مبارزه با جرم درنظرگرفته است؛ مانند: شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی. در پایان، شایان ذکر است؛ رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد و اطلاع رسانی این موارد به عموم مردم و تقویت فرهنگ مالیاتی، هزینه های دولت را با روند صعودی مواجه می کند. همچنین تخفیف مالیاتی در کشورهایی که فرار مالیاتی در آن ها زیاد است نیز می تواند تا حدی این مشکل را کاهش دهد. این موضوع که چه کسانی و به چه میزان از مالیات فرار می کنند و همچنین فرارمالیاتی به کمک واسطه های حقوقی برای اقتصاددانان و سیاست گذاران مهم است.

 • جلوگیری از فرار مالیاتی به کمک هوشمندسازی مالیاتی

مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی‌های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات ازنظر برخی، پرداخت یک‌جانبه ملت به دولت تلقی گردد؛ به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت، در برخی موارد مشاهده می شود که افرادی درصدد عمل نکردن به مسئولیت قانونی خود درقبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه دولت را پرداخت نمی کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال، امر رایجی بوده و افراد بسیاری تلاش خود را صرف یافتن راه های فرار از پرداخت مالیات می کنند. در کشورهای در حال توسعه درصد فرار از پرداخت مالیات نسبت به سایر کشورها بالاتر بوده که عمدتا به دلیل دشواری جمع آوری اطلاعات مربوط به درآمد، تولید، مبادلات، اسناد مالکیت ارث در این گونه کشورهاست. در کشورهای مذکور، اخذ مالیات برای بسیاری از مردم مفهومی عجیب، ناخوشایند و گاهی نیز درک ناشدنی به شمار میرود و فقط اندکی از مردم تمایل به پرداخت مالیات دارند . میل به فرار از مالیات در گذشته به انگیزه های فرهنگی و پایین بودن سطح فرهنگ مالیاتی در جامعه مربوط می شده که خوشبختانه در سال های اخیر با تلاش در زمینه فرهنگ سازی این مسئله کاهش پیدا کرده است .

برخی از مودیان با مبادرت ورزیدن به تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات که یک دفتر برای خود مؤدی است که دخل و خرج وی را به درستی نشان می دهد و دفتر دیگر برای ارائه به مأموران مالیاتی جهت محاسبه مالیات؛ در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، وظیفه مأموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف معاملات انجام شده و اخذ مالیات مربوطه را دشوار می کند؛ ، بالا بردن بهای قیمت تمام شده کالای فروخته شده، تغییر و جا به جایی محل فعالیت شرکت جهت عدم شناسایی توسط مأموران مالیاتی، دادن آدرسهای صوری در هنگام تأسیس شرکت، انحلال و ثبت مجدد شرکتها به طور متوالی از جمله مواردی هستند که باعث میشود مأموران مالیاتی نتوانند به اطلاعات و اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند.کتابهای درسی، کانونهای مختلف اجتماعی، فیلم های تلویزیونی یا برنامه های رادیویی کشور از جمله مهم ترین بسترهای مناسب جهت فرهنگ سازی مالیاتی می باشد که می توان با تمرکز بر آن ارتقای فرهنگ مالیاتی را در جامعه هدف محقق کرد.

یکی از مهمترین راهکارهایی که جهت جلوگیری از کتمان درآمد وجود دارد هوشمندسازی مالیاتی و به دنبال آن شفافیت اقتصادی است که در سایه هوشمند سازی پدید می آید چنانچه مشاهده می شود در سایه هوشمند سازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده ها و و اجرایی شدن سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان تحول محسوسی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی صورت گرفته است. خوشبختانه با رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تاکید بر هوشمند سازی و شفافیت اقتصادی به نظر میرسد که در آینده نزدیک شاهد  تحول عمده ای در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی خواهیم بود.

 • نقش نظام آموزشی در فرهنگ سازی مالیاتی

امروزه کشورهای دنیا با بحران‏های مالی و رکود و افزایش بدهی های دولت به بخش های مختلف مواجه شده است و کشور ما هم در صدد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از منابع و دست یافتن به درآمدهای پایدار است و در چنین اوضاعی کاهش فرار مالیاتی در شهروندان یکی از اهداف عمده در سیاست گذاری های مالی می باشد.

بدون شک درآمدهای مالیاتی مطمئن‌ترین نوع درآمد برای دولت محسوب می‌شود. در واقع وصول مالیـات از طـرف دولـت و پرداخـت آن از سـوی مـردم یـک همکاری متقابل بوده و هدف از آن تأمین هزینه‌های عمومی و نیازهای اجتماعی است. پیشرفت اقتصادی کشورها وابستگی زیادی به درآمدهای مالیاتی آنها دارد و برای رسیدن به این مهم باید در جامعه فرهنگ مالیاتی نهادینه شود و مالیات امروزه جزء درآمدهای پایدار کشورها محسوب می‏شود و ضرورت فرهنگ سازی و آموزش آن در مقاطع آموزشی پایه در کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می‏رسد.

انتقال مفاهیم فرهنگ مالیاتی به دانش آموزان در مدارس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چراکه اگر فرزندانمان در همان سنین کودکی در مدارس با اهمیت پرداخت مالیات و چگونگی مصرف آن در جامعه آشنا شوند، بی شک در آینده، رویکردی تخصصی تر به مقوله مالیات خواهند داشت.

متأسفانه به دلیل عدم آموزش کافی، معمولا برداشت فرزندان ما از مفهوم مالیات، درست و کامل نیست و این در حالی است که اکثر کشورهای توسعه یافته در پایه‌های آغازین تحصیلی، سعی در آموزش مفاهیم مالیاتی به گروه‌های سنی پایین‌تر دارند. بی شک تأثیر فرهنگ‌سازی مالیاتی در مدارس با هدف نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و مسئولیت‌پذیری و آگاه‌سازی مردم به‌ویژه اولیای دانش آموزان و ایجاد اعتماد و ارتباط نزدیک و صمیمانه با نظام مالیاتی بر کسی پوشیده نیست.

در همین راستا اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگ‌سازی مالیاتی در مدارس و اطلاع‌رسانی در امر مشارکت مردم در پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه اجتماعی و قانونی توسط دولت بسیار حائز اهمیت است و دانش آموزان به عنوان شهروندان موثر و بالقوه در خط مقدم آموزش حقوق شهروندی قرار دارند و باید در سایت‌های آموزشی، مجلات علمی و فرهنگی، دفترچه‌های آموزشی و کتاب‌های فوق برنامه، مباحثی در خصوص فرهنگ مالیاتی به صورت تخصصی و آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا اصل فرهنگ‌سازی به خوبی نهادینه شود و از پایه و مدارس ابتدایی، فکر و ذهن فرزندانمان را با مالیات آشنا کنیم تا در مسیر زندگی خودشان این موضوع را کاملا درک کنند .برخی از کشورها با گنجاندن مالیات در برنامه درسی باعث شده تا دانش آموزان درک بهتری از الزامات قانونی پرداخت مالیات داشته باشند و ارایه آموزش مالیات در سطح مدرسه به دانش آموزان این فرصت را می دهد که درک خود درباره نقش مالیات در کشوررا افزایش دهند و آنها خواهند فهمید که چرا برای دولت ضروری است و به این ترتیب دانش آموزان به پرداخت کنندگان  مالیات تبدیل خواهند شد.

نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان و نقش تعلیم و تربیت محرز و مشخص می باشد. اطلاع از قوانین و احترام به آنها نقش اساسی در حفظ نظم جامعه دارد و البته این به معنای اطاعت کورکورانه از قوانین نیست  و فرد موظف است از قوانینی که در جهت امنیت و رفاه جامعه تدوین شده  است، تبعیت نماید.

انتهای پیاک/*

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *